Kom ud af det afhængigheds betingede misbrug med et ophold på et misbrugscenter

11 februar 2019
Astrid Pedersen
Kom ud af det afhængigheds betingede misbrug med et ophold på et misbrugscenter

Et misbrug kan antage mange former, og have mange objekter. En person, som er ramt af et misbrug, vil sandsynligvis have meget svært ved at komme ud af dette, uanset om misbrugets objekt er alkohol, receptpligtig medicin, spil og gambling, sex eller de helt hårde stoffer som for eksempel kokain, ketamin, heroin eller metamfetamin.

Et afhængighedsbetinget misbrug er nemlig opbygget således, at når det først har slået sine kløer i et menneske, bliver det nærmest en integreret del af personligheden, og misbrugs adfærden vil erstatte de sunde og hensigtsmæssige vaner.

En alkoholiker vil, grundet øget tolerance over for alkoholen, først kunne fungere nogenlunde normalt, når andelen af alkohol i blodet har et vist niveau. Dette kalder man for ”funktionspromille” – og for mange alkoholikere, har funktionspromillen et niveau, som ville slå de fleste almindelige mennesker i gulvet. Men samtidig ødelægger alkoholen de kropslige funktioner, og svækker de kognitive evner. Hvis alkoholisme ikke behandles, vil den misbrugsramte med stor sandsynlighed bukke under for afhængigheden, eller sygdomme relateret dertil.

Hjælp til misbrugsramte på professionelt misbrugscenter

Misbrugets anatomi er den samme, uanset objektet for afhængigheden. Så selv om misbruget ikke omhandler alkohol, men eksempelvis receptpligtig medicin, kan afhængigheden få lige så fatale konsekvenser for såvel den direkte misbrugsramte som for vedkommendes nærmeste familie. Derfor gælder det om at komme ud af det destruktive mønster, inden såvel job som familie og venner bliver ofret på afhængighedens alter. Dette er nemlig som oftest hvad der sker, når misbruget får lov at tage over, og medicinen bliver det vigtigste i den misbrugsramtes liv.

På det danske misbrugscenter Behandlingscenter Stien kan misbrugsramte, som eksempelvis er ramt af alkoholisme eller afhængighed af receptpligtig medicin, få hjælp til såvel afrusning, afgiftning, udtrapning og afvænning samt et intensivt behandlingsforløb, i hvilket der anvendes terapi baseret på Minnesota kuren. Du kan læse mere om behandlingsforløbet på https://behandlingscenter-stien.dk